JLZ-Zorg: zorg voor iedereen

  

Kinder- en opvoedcoaching De Magische Tuin
Iedereen heeft wel eens een vraag over opvoeden. Dat is heel normaal. Bijvoorbeeld over driftbuien, slecht slapen, niet luisteren, bedplassen et cetera. Soms kan het zijn dat je echt even wilt checken hoe je het beste met het gedrag van je kind kan omgaan. of dat  je even een steuntje in de rug nodig hebt om de juiste keuzes in de opvoeding te maken. Voor alle soorten vragen kun je bij mij terecht.


Maar ook als kind/jongere kan je met vragen zitten. Bijvoorbeeld mijn ouders zijn gescheiden en hebben steeds ruzie hoe ga ik daar mee om, ik word gepest, ik maak moeilijk vriendjes en heel veel andere vragen die je soms niet met jouw ouders wil/of kan bespreken

 


Ik zal mijzelf eerst eens voorstellen. Ik ben Léontine Zwinkels-van der Star en ik ben 46 jaar.

Ik ben eind 2017 van Leiden naar Nijverdal verhuisd met mijn man en onze twee jongens. Mijn man en ik runnen samen ons bedrijf wat bestaat uit individuele logeeropvang en dagbesteding, mediation en kindercoaching.


Ik werk reeds 20 jaar in de jeugdhulpverlening met opvoedingsvragen en scheidingsbemiddeling en ik heb een opleiding tot kindercoach en echtscheidingsmediator afgerond. Ik ben geschoold in triple-p (positief opgroeien) en ik geef sociale vaardigheidstraining, zowel groep als individueel. Ook geef ik de training Ik-leer-leren. Hierbij kijk ik samen met uw kind hoe deze het beste kan leren en wat bij hem/haar past


Waarvoor kun je bij mij terecht;

Coaching
Sociale vaardigheidstraining
Triple_p
Begeleiding echtscheiding/mediation
 

Werkwijze Kinder- en opvoedcoaching

Je kan telefonisch of via de website een afspraak maken

Voor het intakegesprek stuur ik ouders een vragenformulier toe die ouder(s) kunnen meenemen tijdens het eerste gesprek. Tijdens dit eerste gesprek zal ik samen met ouders kijken of dit een vraag is die ik als kindercoach samen met ouders kan oppakken of dat er meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is. 
Het uitgangspunt is dat jij als ouder deskundige bent van jouw kind en dat ik jou help deze deskundigheid weer te vinden en in te zetten in de opvoeding.
Bij een tweede gesprek zullen zowel ouder(s) als kind aanwezig zijn. 
Mijn ervaring is dat kinderen praten vaak lastig vinden. Ik maak hierbij gebruik van spelletjes of we gaan lekker naar buiten waar de kinderen kunnen genieten van onze dieren en op een ontspannen manier een gesprekje aan kunnen knopen. Ook kunnen we in de tipi in de tuin zitten. Het tempo van het kind is bepalend. Kinderen weten vaak al heel goed wat ze nodig hebben maar moeten het handen en voeten leren geven.

Bij gescheiden ouders heb ik toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) om een traject op te starten.


Tarief kinder- en opvoedcoaching:
Telefonische aanmelding gratis
Intakegesprek 50 euro per uur
Vervolggesprek ook 50 euro per uur


Ervaring leert dat er gemiddeld tussen de 1 en 5 gesprekken nodig zijn. 
Afrekenen graag na elk gesprek. Er is (nog) geen pin aanwezig.
De afspraak kunt u tot 24 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Daarna moet ik de tijd in rekening brengen.
De gesprekken vallen onder geheimhoudingsplicht mits er sprake is van ernstige bedreiging van het welzijn en of ontwikkeling van het kind. Ik moet mij dan aan de meldcode houden. Dit zal altijd met ouder(s) besproken worden.