JLZ-Zorg: zorg voor iedereen

  

Over ons

 

Wie zijn wijWij zullen onszelf eerst even voorstellen. Wij zijn Jeroen en Léontine Zwinkels-van der Star. Wij wonen met onze twee jongens in Nijverdal. Wij zijn beiden ruim 20 jaar werkzaam in de zorg. 

Jeroen vooral op het gebied van de gehandicaptenzorg en  cliënten met ASS met name gericht op de individuele begeleiding. 

Léontine heeft jaren ervaring in de jeugdhulpverlening en de laatste jaren als mediator en kindercoach.

Tijdens zijn werk als individueel begeleider van mensen met ASS en/of een verstandelijke beperking bemerkte Jeroen dat het voor ouders soms lastig was om een geschikte logeeropvang/dagbesteding voor hun kinderen te vinden. Vaak waren de adressen groepsgericht wat niet voor alle cliënten geschikt was.

Van daaruit is het idee ontstaan om een individuele logeeropvang/dagbesteding te starten zodat ook voor deze cliënten er een mogelijkheid is tot een zinvolle dagbesteding te komen op een rustige plek  en  voor zowel ouders als de cliënt ruimte  is om even op adem te kunnen komen.

We hebben onze ervaring gebundeld om zo op ons eigen terrein individuele begeleiding/coaching te kunnen bieden aan een zo breed mogelijke doelgroep. Op ons terrein hebben wij daarom een individuele logeeropvang en een dagbestedingsruimte gecreëerd waar iedereen die moeite heeft met het functioneren in groepsverband toch tot een zinvolle dagbesteding kan komen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de vraag.

Tevens runt Léontine er een praktijk voor kindercoaching en mediation. Hier kan je terecht met al je opvoed- en opgroei vragen. Ook worden er sociale vaardigheidstrainingen gegeven. Zowel individueel als in groepsverband.

In conflictsituaties zowel thuis als op werk kan Léontine optreden als bemiddelaar/mediator om gezamenlijk tot een oplossing het geschil te komen